Informationer Program 2019 Galleri Kontakt & logo

ELRO DAGE 2020

29. maj - 1. juni


Vil du være arrangør? Momsregler Persondatapolitik

Vil du være arrangør?

Hvis du ønsker at søge om at være arrangør til ELRO Dage 2020, kan du herunder finde retningslinier og ansøgningsformular.

Læs retningslinierne grundigt igennem, og når du er klar til at lave ansøgningen, så læs ansøgnings indhold her.

- Opret din ansøgning her

Hvordan bliver I en del af ELRO Dage 2020?


Arrangementstyper

 • Musikarrangementer og koncerter
 • Foredrag (f.eks. i forsamlingshuse og kirker)
 • Seværdigheder
 • Idrætsstævner f.eks. fodbold
 • Andet / events

  Musik arrangementer

  Ved musikarrangementer forstås f.eks.: Friluftskoncerter, musik i forsamlingshuse og haller, kulturhuse samt kirkekoncerter.

  Alle arrangementer, der indbefatter musik, skal søges inden den 1. december 2019. Der er kun én ansøgningsrunde, og alle ansøgere får svar senest den 15. december. Der kan som udgangspunkt søges penge til solisten/bandet samt afledte omkostninger ved gennemførelse af arrangementet.

  ELRO Fonden ønsker i 2020 at fordele musikarrangementerne over vores geografiske område samt koordinere tidspunkterne for musikarrangementernes gennemførelse, så flest mulige kan få glæde af arrangementerne.

  ELRO Fonden ønsker at der er gratis adgang til alle udendørs musikarrangementer.

  Andre musikarrangementer må maksimalt koste den enkelte gæst kr. 100.

  Foredrag

  For at komme i betragtning, skal der sendes en motiveret ansøgning til ELRO Fonden. Ansøgninger kan indsendes løbende, og har en behandlingstid på maks. 30 dage. Seneste frist for ansøgning er den 31. marts 2020. Der kan som udgangspunkt søges penge til foredragsholderen samt afledte omkostninger.

  Arrangørerne skal have en forventning om at arrangementet bliver udsolgt.

  Ved forsamlingshus arrangementer opfordrer ELRO Fonden til at flere forsamlingshuse går sammen om arrangementet, for at sikre flest mulige gæster.

  Det er ELRO Fondens hensigt, at prisen for at deltage i et foredrag maksimalt må udgøre kr. 100.

  Seværdigheder, hvor der normalt betales entré


  Ved seværdigheder forstås f.eks. attraktioner og museer.
  Det er målet at hver af seværdighederne skal have fri entré én dag i løbet af ELRO Dagene. Seværdigheden kan søge om det beløb, der modsvarer antal forventede besøgende.

  Idrætsstævner

  ELRO Fonden fordeler fodboldstævner (ELRO Fonden henvender sig til områdets idrætsforeninger) Ansøgningsfristen for fodboldstævner er den 31. marts 2020.

  Den arrangerende forening belønnes med kr. 500 pr. deltagende hold. Hvert deltagende hold får kr. 1.000 for at deltage. Dette gælder også holdene fra den arrangerende klub.

  Arrangementets deltagere (hold), der er tilskudsberettigede, skal komme fra ELRO´s tidligere forsyningsområde.

  Alle deltagende børn får en medalje, hvorpå er anført ”ELRO-dage” (Oplys ELRO Fonden, hvor mange medaljer der ønskes).
  Der ydes ikke tilskud til præmier i 2020.

  ELRO Fonden kan søges om tilskud til betaling af dommere.
  Ansøgninger til øvrige idrætslignende stævner kan indsendes løbende, og har en behandlingstid på maks. 30 dage. Seneste frist for ansøgning er den 31. marts 2020.

  Det er ELRO Fondens hensigt, at det skal være gratis at deltage i idrætsstævner af enhver art.

  Andet - events

  Ved andet/events forstås f.eks. friluftsarrangementer, indvielser, arrangementer for børn, biografer og stand up
  For at komme i betragtning, skal der sendes en motiveret ansøgning til ELRO Fonden. Ansøgninger kan indsendes løbende, og har en behandlingstid på maks. 30 dage. Seneste frist for ansøgning er den 31. marts 2020. Der kan som udgangspunkt søges penge til eventen samt afledte omkostninger.

  Det er ELRO Fondens hensigt, at prisen for at deltage i maksimalt må udgøre kr. 100.

  Fakta


  Antal ansøgninger pr. forening


  Hver forening kan kun bevilges ét arrangement
  Flere arrangementer samme sted betinger at flere foreninger går sammen om arrangementet.

  Til de arrangementer, hvor det ikke er muligt eller naturligt
  at opkræve entré, kan der søges om et rimeligt tilskud som
  anerkendelse for initiativet og den gode idé.

  Der gives ikke støtte til forplejning.

  Såfremt der skal sælges billetter forud for arrangementet, står
  foreningen selv for salget.

  Hvor mange arrangementer forventes gennemført i ELRO Dagene


  Ca. 100 stk.

  Sejlads over Randers Fjord (Voer-Mellerup og Udbyhøj Syd-Udbyhøj Nord)


  Fjorden skal på ELRO Dagene være en landevej. Det gælder både lørdag, søndag og mandag.
  Altså gratis overfart alle tre dage

  Fortrinsret


  Områder eller byer, der ikke tidligere er blevet tilgodeset, vil have fortrinsret

  Praktik ved tilsagn om støtte


  Ved ansøgning til ELRO Fonden, skal det klart fremgå, hvor der kan købes billet. Det kan f.eks. være hos en navngiven person med angivelse af telefonnummer eller via et link til en hjemmeside
  Når et arrangement er udsolgt, forpligter arrangøren sig til at meddele ELRO Fonden via mail til mail@elrofondne.dk, at arrangement er udsolgt. Dette vil herefter fremgå af ELRO Dages hjemmeside.
  ELRO Fondens logo skal fremgå af annonceringen. Logoet medsendes sammen med bevilling af tilskud eller kan downloades fra ELRO Dages hjemmeside.

  Arrangementer, der henvender sig til det brede publikum, vil blive prioriteret højt

  Prisen for en kunstner skal stå mål med det forventede antal publikummer

  ELRO Fonden annoncerer alle arrangementer via fællesannoncering i områdets lokalaviser samt på www.elrodage.dk og på hjemmesiden og via facebook

  Budget


  Sammen med ansøgningen udarbejdes, og vedhæftes et budget. Budgettet skal udarbejdes med en kolonne med forventede indtægter incl. ønsket tilskud fra ELRO Fonden samt en kolonne med forventede udgifter.

  Der kan søges tilskud til annoncering f.eks. i form af bannere, avisannoncering, boost på facebook o.l.