Vil du være arrangør? Momsregler Persondatapolitik

Vil du være arrangør?

Hvis du ønsker at søge om at være arrangør til ELRO Dage 2019, kan du herunder finde retningslinierne.

Læs retningslinierne grundigt igennem, og når du er klar til at lave ansøgningen, så læs ansøgnings indhold her, før du starter ansøgningen her.

Vi ser frem til at modtage jeres ansøgning.

Fakta og vejledende retningslinjer for tilskud til aktiviteter, der skaber liv i ELROs tidligere forsyningsområde


Tidsperiode: Fredag den 24. maj, lørdag den 25. maj og søndag den 26. maj.

 • Et godkendt arrangement skal gennemføres på én af de angivne datoer.

 • ELRO Fonden ser yderst positivt på, at foreninger i lokalområder arbejder sammen om arrangementer.

 • Ansøgninger behandles løbende. Maksimal behandlingstid er 4 uger. Sidste frist for indsendelse af ansøgning er den 31. marts 2019.

 • Såfremt der skal sælges billetter forud for arrangementet, står foreningen selv for salget.

 • Uanset arrangementstype må der maksimalt opkræves en deltagerbetaling på kr. 100 pr. deltager. Dette beløb tilfalder arrangøren.

 • Der gives ikke støtte til forplejning.

 • Alle arrangementer, der foregår i ELRO Dagene, annonceres automatisk på hjemmesiden: www.elrodage.dk.

 • Sammen med ansøgningen skal vedhæftes et budget for arrangementet. Se eksempler på budget for sportsstævne og solist/band.


Sportsstævner – uanset sportsgren:


 • Den arrangerende forening belønnes med kr. 500 pr. deltagende hold.

 • Arrangementets deltagere (hold) skal komme fra ELROs tidligere forsyningsområde.

 • Beløb til præmier til de vindende hold kan indgå i det beløb, der søges fra ELRO Fonden. Klubben/foreningen står selv for uddeling af præmier.

 • Alle deltagende børn får en medalje, hvorpå er anført "ELRO-cup" (Oplys ELRO Fonden, hvor mange medaljer der ønskes).

 • Hvert deltagende hold får kr. 1.000 for at deltage. Dette gælder også holdene fra den arrangerende klub.

 • Udgifter til dommere må indeholdes i budgettet.

 • Det er ELRO Fondens hensigt, at det skal være gratis at deltage i sportscups.


Større arrangementer – f.eks. med en kendt solist eller et band:


 • ELRO Fonden anbefaler, at flere foreninger går sammen om at gennemføre større arrangementer.

 • I budgettet kan indgå beløb til honorar til solist/band, annoncering, lokaleleje/teltleje, vagter, afspærring mv.


Entré betaling:


ELRO Fonden ønsker, at områdets kultur- og oplevelsesseværdigheder skal være gratis for alle én af de tre dage i ELRO Dagene. ELRO Fonden godtgør seværdigheden det beløb, der svarer til den entréindtægt, seværdigheden ellers havde modtaget.
Entrébetaling gælder også for områdets biografer.

Aktiviteter i forsamlingshuse:


Forsamlingshuse har mulighed for at søge midler til f.eks. betaling af musik, foredrag og teater.

ELRO Fonden opfordrer til, at forsamlingshuse går sammen om gennemførelse af større arrangementer.

Arrangementer hvor der er gratis adgang:


Ved de arrangementer, hvor det ikke er muligt eller naturligt at opkræve entré, kan der ydes tilskud op til kr. 10.000 som anerkendelse for initiativet og den gode idé.