Program Galleri Arrangører Kontakt & logo

ELRO DAGE 30. august til 8. september 2024.


Vil du være arrangør? Momsregler Persondatapolitik

Vil du være arrangør?

Hvis du ønsker at søge om at være arrangør til ELRO Dage, kan du herunder finde retningslinier og ansøgningsformular.

Læs retningslinierne grundigt igennem, og når du er klar til at lave ansøgningen, så læs ansøgnings indhold her.

Hvordan bliver I en del af ELRO Dage ?


Fakta


Et ELRO Dage arrangement skal være åbent og offentlig tilgængelig for alle. Det skal være interessant for en bred kreds af mennesker, også udenfor ens eget nærområde.

Foreninger, klubber, institutioner m. m. skal være almenvelgørende eller have et almennyttigt formål, for at kunne deltage i ELRO Dage.

Vedtægter skal indsendes sammen med ansøgningen.

Der kan ikke gives støtte til arrangementer som har politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser.


Der kan højest ansøges om 75.000 i støtte til et arrangement.

Arrangementet skal forgå i ELRO´s tidligere forsyningsområde.


Hver forening kan kun bevilges ét arrangement
Flere arrangementer samme sted betinger at flere foreninger går sammen om arrangementet.

Til de arrangementer, hvor det ikke er muligt eller naturligt
at opkræve entré, kan der søges om et rimeligt tilskud som
anerkendelse for initiativet og den gode idé.

Der gives ikke støtte til forplejning, mad eller drikke.

Et godkendt arrangement kan kun forløbe over 1 dag.

Såfremt der skal sælges billetter forud for arrangementet, står
foreningen selv for salget.


Praktik ved tilsagn om støtte


Ved ansøgning til ELRO Fonden, skal det klart fremgå, hvor der kan købes billet. Det kan f.eks. være hos en navngiven person med angivelse af telefonnummer eller via et link til en hjemmeside
Når et arrangement er udsolgt, forpligter arrangøren sig til at meddele ELRO Fonden via mail til mail@elrofondne.dk, at arrangement er udsolgt. Dette vil herefter fremgå af ELRO Dages hjemmeside.
ELRO Fondens logo skal fremgå af annonceringen. Logoet medsendes sammen med bevilling af tilskud eller kan downloades fra ELRO Dages hjemmeside.

Arrangementer, der henvender sig til det brede publikum, vil blive prioriteret højt

Prisen for en kunstner skal stå mål med det forventede antal publikummer. Et rimeligt tilskud pr. publikum vil være mellem 200 og 300 kr.

ELRO Fonden annoncerer alle arrangementer via fællesannoncering i områdets lokalaviser samt på www.elrodage.dk og på hjemmesiden og via facebook

Budget


Sammen med ansøgningen udarbejdes, og vedhæftes et budget. Budgettet skal udarbejdes med en kolonne med forventede indtægter incl. ønsket tilskud fra ELRO Fonden samt en kolonne med forventede udgifter.

Der kan søges tilskud til annoncering f.eks. i form af bannere, avisannoncering, boost på facebook o.l.

Arrangementstyper

 • Musikarrangementer og koncerter
 • Foredrag (f.eks. i forsamlingshuse og kirker)
 • Seværdigheder
 • Idrætsstævner f.eks. fodbold
 • Andet / events

  Musik arrangementer

  Ved musikarrangementer forstås f.eks.: Friluftskoncerter, musik i forsamlingshuse og haller, kulturhuse samt kirkekoncerter.

  Der kan som udgangspunkt søges penge til solisten/bandet samt afledte omkostninger ved gennemførelse af arrangementet.

  ELRO Fonden ønsker at fordele musikarrangementerne over vores geografiske område samt koordinere tidspunkterne for musikarrangementernes gennemførelse, så flest mulige kan få glæde af arrangementerne.

  ELRO Fonden ønsker at der er gratis adgang til alle udendørs musikarrangementer.
  Andre musikarrangementer må maksimalt koste den enkelte gæst kr. 100.

  En ansøgning skal være konkret. Arrangementet skal være interessant for alle, også udenfor ens eget nærområde. Det er derfor vigtigt at ansøger skriver helt nøjagtigt navnet, på hvem der optræder og hvornår.

  EKSEMPEL
  En ansøgning må IKKE være, "Sommerfest med musik og dans fra 18.00 til 24.00"
  En korrekt ansøgning skal være, "Koncert med Kandis fra 20.00 til 22.00."
  Se hvordan programmet for ELRO Dage 2023 er udformet.

  Der kan gives støtte til 1 optræden på ca. 2 til 3 timers varighed.

  Ansøgningsfrist er 31.maj 2024.

  Foredrag

  For at komme i betragtning, skal der sendes en motiveret ansøgning til ELRO Fonden. Ansøgninger kan indsendes løbende, og bliver behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde. Seneste frist for ansøgning er den 31. maj 2024. Der kan som udgangspunkt søges penge til foredragsholderen samt afledte omkostninger.

  Arrangørerne skal have en forventning om at arrangementet bliver udsolgt.

  Det er ELRO Fondens hensigt, at prisen for at deltage i et foredrag maksimalt må udgøre kr. 100.

  Seværdigheder, hvor der normalt betales entré


  Ved seværdigheder forstås f.eks. attraktioner og museer.
  Det er målet at hver af seværdighederne skal have fri entré én dag i løbet af ELRO Dagene. Seværdigheden kan søge om det beløb, der modsvarer antal forventede besøgende.

  Idrætsstævner

  ELRO Fonden ønsker idrætsstævner fordelt over hele vores område. Det kan både være små arrangementer med få klubber og store stævner med mange deltagere. Ansøgningsfristen for idrætstævner er den 31.maj 2024.

  Den arrangerende forening skal kontakte ELRO Fonden angående økonomi, inden ansøgning indsendes.

  Arrangementets deltagere (hold), der er tilskudsberettigede, skal komme fra ELROs tidligere forsyningsområde.

  Alle deltagende børn får en medalje, hvorpå er anført ”ELRO-dage” (Oplys ELRO Fonden, hvor mange medaljer der ønskes).
  Der ydes ikke tilskud til præmier.

  Det er ELRO Fondens hensigt, at det skal være gratis at deltage i idrætsstævner af enhver art.

  Andet - events

  Ved andet/events forstås f.eks. frilufts arrangementer, indvielser og arrangementer for børn.
  For at komme i betragtning, skal der sendes en motiveret ansøgning til ELRO Fonden. Ansøgninger kan indsendes løbende, og bliver behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde. Seneste frist for ansøgning er den 31 maj 2024. Der kan som udgangspunkt søges penge til eventen samt afledte omkostninger.

  Det er ELRO Fondens hensigt, at prisen for at deltage i maksimalt må udgøre kr. 100.